خواهرم ، دشمن از سیاهی چادر تو بیشتر از سرخی خون من می ترسد.


طبقه بندی : مذهبیخود نوشتهدغـدغه های دانشجویی
توسط : سرباز وطن در 22:51 نظرات