بسم الله الرحمن الرحیمسلام دوستان . ما مطلب اولمون ( یعنی همین مطلب) هفته ای یکبار تغییر می کنه و سایر مطالب سایت روزانه و ساعتی تغییر می کنند .

لذا خواهشمندیم از مطلب پائین شروع کنید

تشکر

بیصبرانه منتظر نظرات ارزشمندتون هستیم*****************************************************************************


« کرسی آزاد اندیشی »


امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ؟؟؟؟
به نظر شما امر به معروف و نهی از منکر توی فضای دانشگاه با توجه به کثرت موارد و افراد خاطی ممکنه یا نه ؟؟؟؟

با چه کیفیتی؟؟؟
طبقه بندی : دانشگاهخود نوشتهجنگ فرهنگیدغـدغه های دانشجویی
توسط : (مدیریت سایت) در 22:41 نظرات