قابل توجه دانشجویان انقلابی :

جریان دانشجویی موضع انتقادی خود را حفظ کند

انتقاد منصفانه و نظارت مستمر به دور از افراط و تفریط

نباید در قبال اظهار نظر تند یك جوان دانشجو، برخورد تند شود

امروز علم‌آموزی و پژوهش جهاد است

ضرورت حضور مسئولان در دانشگاه‌ها

نباید درقبال انتقاد تند دانشجویان برخورد تندی صورت گیرد

هیچ نظر كارشناسی مخالف با نظر رهبری، مخالفت با ولایت نیست


طبقه بندی : سیاسیدغـدغه های دانشجویی
توسط : (مدیریت سایت) در 22:15 نظرات