تهاجم به این معنی نیست که همیشه دشمن از طریق داشته های خود یا به عبارت دیگر با تجهیزات در دست خود به کشور و مردم مورد تهاجم ، یورش ببرد . در این نوع یورش احتمال وجود  ضرر برای کشور مهاجم چه از نظر مالی و جانی و چه از نظر شخصیت جهانی وجود دارد و شاید هم در آخر به قصد و منظور حقیقی خود نرسد .

 در طی سال های استعمار گری، کشورهای بیگانه به این نتیجه رسیده اند که از این نوع تهاجم ذکرشده قادر نیستند که به مقاصد خود دست یابند و دچار ضررهای بسیار می شوند ، پس بهتر این است که با روش هایی وارد جنگی بشوند که دچار ضرر نشوند و کشورِ مورد تهاجم را وارد فضایی بکنند که به سود خودشان باشد .

تهاجم به فرهنگ کشورها ، آداب ورسوم ، قومیت ها ، موضوعات نژاد پرستی و.... از جمله طرح هایی هستند که می توانند به کار ببرند .

در این بین کشور ایران از این قاعده مثتثنی نبوده است . با توجه به تاریخ می توان به این امر رسید ، که یکی از نقشه هایی که بر ضد ایران طراحی شده بحث نژاد آریایی بودن ایرانی ها است.

بیگانگان با پرداختن به این موضوع سعی می کنند که مردم ایران را  از اعتقاد و ایمان شان نسبت به  دین مبین اسلام دور بکنند .آنها با بیان این موضوع  و بزرگ جلوه دادن  تمدن آریایی چند هزار ساله  قصد انجام این کار را دارند .

نتیجه این تفکر آن می شود که جوان ایرانی از جهت آریایی بودن به خود ببالد ، ولی خب همه ی ما این مورد را نفی نمی کنیم که ما ایرانی ها نژاد آریایی داریم و شاید با بعضی اروپایی ها هم نژاد باشیم .

لازم به ذکر است :

1)   زمانیکه ما خودمان را با افرادی که در جهان شخصیتی شیطانی دارند یکی بدانیم ، آیا به خودمان ظلم نکرده ایم ؟

2)   آریایی بودن و دارای تمدن چند هزار ساله بودن به نوبه خود خوب است ولی چه برنامه ای برای زندگی ما دارد ، چگونه می خواهد ما را به سر منزل مقصود برساند ؟

3)   دارا بودن یک نظام شاهنشاهی ، آیا به این معنی نیست که من قدرت و اختیار خود را از خود سلب می کنم و مسئولیت کشور من وراثتی میشود ؟

4)   در جهان امروز کدام پادشاه است که توانسته به مردم کشور خود خدمت بکند و اجازه ی دخالت به بیگانگان را ندهد؟ آیا پادشاهی عربستان به این شکل است یا انگلستان و بحرین ؟!   

ما باید بیاییم خدمات اسلام به ایران و ایران به اسلام را  بررسی کنیم تا یک شیعه ایرانی باشیم تا بدانیم گذشته ما چگونه بوده و حال ما چطور است و در آینده برنامه  پیشرفت ما چیست .....


طبقه بندی : جنگ فرهنگی
توسط : شهید گمنام در 09:05 نظرات