پروانه از عشق سرشاری که به شمع دارد

به دور او می گردد و از احتمال سوختن حراسی ندارد

پروانه در عشق شمع خود را ذوب می کند

ولی آیا پروانه ای را دیدی که در حال تشنگی

بدور شمعش له له زنان بچرخد 

یا از فشار مظلومیت شمع  پیراهن  خود را پاره کند

راستی یک زمانی کار دنیا برعکس شده بود

این شمع بود که به دور پروانه ها می چرخید

زمانیکه ام البنین حیدر کربلا را به دنیا آورد

این آقا حسین بود که به او عشق را آموخت

به نام علی او را معطر کرد

به او لذت سجده در برابر خدا را چشاند

میلاد سه علمدار کربلا بر شیعیان و غیرتمندان گیتی مبارک


طبقه بندی : جنگ فرهنگی
توسط : شهید گمنام در 22:38 نظرات