یک برنامه ای که از هر بچه مذهبی سوال بکنی نظرت در مورد این برنامه چیه کلی تعریف می کنه و از مهمانان این برنامه و مجری توانمند آن صحبت می کند .

 ولی تا الان یکبار از خودمون پرسیدیم

 سمت خدا کدام طرفی است ؟

 آیا ما در سمت خدایی هستیم ؟

 یا فقط به دلیل اینکه یک برنامه ای با مطالب تراز اول که توسط روحانیان تراز اول ارائه می شود را دوست داریم .

 آیا ما فقط دوست داریم این مطالب را بشنویم ؟

 چقدر در رفتار ما حداقل امکان با دوستانمان به سمت خدایی شده ؟!

 قطعا جواب ساده ای دارد

 ولی شاید دردناک باشد .

 ای کاش من همه بودم تا با همه ی زبان ها تو را صدا می زدم

 


طبقه بندی : جنگ فرهنگی
توسط : شهید گمنام در 12:09 نظرات