مصاحبه شبکه المنار لبنان با محافظ  سیدحسن نصرالله:

چقدر سیدحسن را دوست داری؟

آنقدر که اگر امرکند بمیرم؛میمیرم

چقدر آیت الله خامنه ای را دوست داری؟

آنقدر که اگر امر کند؛سر سید حسن را بیاور؛میبرم

                                   اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای

طبقه بندی : جنگ فرهنگی
توسط : شهید گمنام در 21:24 نظرات