واقعیت‌هایی تلخ در شوخی تازه رئیس‌جمهور با نمایندگان
شوخی‌های رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس هیچ فایده‌ای نداشته باشد، یک فایده دارد و آن هم اینکه واقعیاتی را که هیچ گاه افکار عمومی از آن آگاه نمی‌شدند، رئیس‌جمهور شوخی شوخی می‌گویند و جدی جدی مردم هم خبردار می‌شوند

در گزارش اخیری که یکی از رسانه‌های نزدیک به رئیس‌جمهور از دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس نهم منتشر کرده ، گفته‌ها و ناگفته‌هایی است که آکنده از شوخی و جدی است.

بر پایه این گزارش ، در بخشی از سخنان رئیس‌جمهور که شوخی وی با نمایندگان مجلس نهم است، گفته شده:

احمدی‌نژاد در پایان با بیان اینکه می‌خواهم یک شوخی هم با شما بکنم، اظهار داشت: ای کاش مجلس همین جا می‌ماند. اینجا همه به هم نزدیک‌تر و صمیمی‌تر بودند. حالا همه رفتند زیر آن هرم بزرگ! و دویست میلیارد تومان امسال بودجه گذاشته‌اند برای کار عمرانی مجلس! خدا بده برکت! 135 میلیارد هم گذاشته‌اند برای دفاتر نماینده‌ها! نفری 450 میلیون تومان! خدا به داد همه ما برسد!

این عبارت اگر درست باشد که قطعا با علم به اینکه رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای بودجه است، درست به نظر می‌آید، یعنی اینکه در سال آینده، هر نماینده نزدیک نیم میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز دفاترشان دریافت می‌کنند و دویست میلیارد هم برای کار عمرانی مجلس. سر جمع یعنی ۳۳۵ میلیارد تومان؛ نه برای اداره مجلس و نه برای پرداخت حقوق و نه هزینه مسافرت‌ها... هزینه استقرار نمایندگان... و نمایندگانی چه گران...!

حال مجلس باید پاسخ دهد، آیا در آن فرصت هشت روزه اصلاح بودجه، این موارد یا ارقام را به بودجه و به سود خود افزوده است؟

البته رئیس جمهور حوزه‌های مهم و اساسی دیگری را هم جدی ـ شوخی با نمایندگان جدید مطرح کرده است؛ مسائلی جدی و اساسی که باید به آن پرداخت. اما نه در این تعطیلات که یک هفته مملکت تعطیل شده و هر که به «سی» خود رفته است.

به گزارش تابناک، سخنان و تصمیمات اینچنینی رئیس‌جمهور، همواره پیش از چند روز تعطیلی در کشور زده و گرفته می‌شود و تجربه نشان داده تا مقامات از تعطیلات برگردند و خستگی سفر را از خود بتکانند ، کاری که نباید می‌شده ، شده است.

واقعیت‌هایی تلخ در شوخی تازه رئیس‌جمهور با نمایندگان
شوخی‌های رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس هیچ فایده‌ای نداشته باشد، یک فایده دارد و آن هم اینکه واقعیاتی را که هیچ گاه افکار عمومی از آن آگاه نمی‌شدند، رئیس‌جمهور شوخی شوخی می‌گویند و جدی جدی مردم هم خبردار می‌شوند

در گزارش اخیری که یکی از رسانه‌های نزدیک به رئیس‌جمهور از دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس نهم منتشر کرده ، گفته‌ها و ناگفته‌هایی است که آکنده از شوخی و جدی است.

بر پایه این گزارش ، در بخشی از سخنان رئیس‌جمهور که شوخی وی با نمایندگان مجلس نهم است، گفته شده:

احمدی‌نژاد در پایان با بیان اینکه می‌خواهم یک شوخی هم با شما بکنم، اظهار داشت: ای کاش مجلس همین جا می‌ماند. اینجا همه به هم نزدیک‌تر و صمیمی‌تر بودند. حالا همه رفتند زیر آن هرم بزرگ! و دویست میلیارد تومان امسال بودجه گذاشته‌اند برای کار عمرانی مجلس! خدا بده برکت! 135 میلیارد هم گذاشته‌اند برای دفاتر نماینده‌ها! نفری 450 میلیون تومان! خدا به داد همه ما برسد!

این عبارت اگر درست باشد که قطعا با علم به اینکه رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای بودجه است، درست به نظر می‌آید، یعنی اینکه در سال آینده، هر نماینده نزدیک نیم میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز دفاترشان دریافت می‌کنند و دویست میلیارد هم برای کار عمرانی مجلس. سر جمع یعنی ۳۳۵ میلیارد تومان؛ نه برای اداره مجلس و نه برای پرداخت حقوق و نه هزینه مسافرت‌ها... هزینه استقرار نمایندگان... و نمایندگانی چه گران...!

حال مجلس باید پاسخ دهد، آیا در آن فرصت هشت روزه اصلاح بودجه، این موارد یا ارقام را به بودجه و به سود خود افزوده است؟

البته رئیس جمهور حوزه‌های مهم و اساسی دیگری را هم جدی ـ شوخی با نمایندگان جدید مطرح کرده است؛ مسائلی جدی و اساسی که باید به آن پرداخت. اما نه در این تعطیلات که یک هفته مملکت تعطیل شده و هر که به «سی» خود رفته است.

به گزارش تابناک، سخنان و تصمیمات اینچنینی رئیس‌جمهور، همواره پیش از چند روز تعطیلی در کشور زده و گرفته می‌شود و تجربه نشان داده تا مقامات از تعطیلات برگردند و خستگی سفر را از خود بتکانند ، کاری که نباید می‌شده ، شده است.

طبقه بندی : اخبارسیاسیدغـدغه های دانشجویی
توسط : (مدیریت سایت) در 00:20 نظرات