سیاست روسیه بر این بود که هر وقت ایران به پای میز مذاکره بیاد ازتحریم ها باید کم کنیم .

اباما اعلام کرده که ما مذاکره می کنیم ولی از تحریم های خودمون کم نمی کنیم .

دراین اجلاس آخری بیان می کنند که شما غنی سازی را خارج کنید ما از شما حمایت دارویی می کنیم .

آخر معلوم نشد که از طریق مذاکره می خواهند تحریم بکنن یا همکاری !


طبقه بندی : اخبارسیاسی
توسط : شهید گمنام در 10:55 نظرات